Bankens historie.

På slutten av 1800-tallet, ja helt fra 1840, bestod nåværende Fræna Kommune av 2 mindre kommuner, Frænen og Bud. Med i Bud kommune hørte også Hustad. Senere skilte Hustad lag med Bud og ble egen kommune. Dette skjedde i 1918. I 1964 ble de tre kommunene slått sammen til en, som fikk navnet Fræna.

Dette distriktet var ikke så tidlig ute når det gjeldt banketalering. Den nåværende Bud, Fræna og Hustad Sparebank ble etablert den 31.12.1971 på 3 søyler, 3 tidligere banker. Men området hadde også hatt enda en bank som gikk konkurs i mellomkrigstida.

I 1883, den 10. april, ble Bod Øre Sparekasse opprettet. Denne skiftet i 1901 navnet til Bud Laaneindretning og nytt navn igjen fra 19.12.1926, Bud Sparebank. I 1896 kom Frænen Sparebank, på folkemunne kalt "Løsetbanken", i 1903 Hustad Sparebank og i 1911 Indre Frænen Privatbank, på folkemunne kalt "Kammersbanken". Indre Frænens Privatbank ble til Indre Frænens Sparebank  26.08.1926 med vedtekter godkjent 22.10.1926. Løsetbanken gikk konkurs i 1936. Den 31.12.1966 slo Indre Frænens Sparebank seg sammen med Hustad Sparebank og tok navnet Fræna Sparebank.

Eierstyring og selskapsledelse

Bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finner du her (pdf)

Bankens etiske retningslinjer finner du her (pdf)