Romsdalsbanken, eller Romsdal Sparebank som er det offisielle navnet på banken, er et resultat av en fusjon mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank i 2018. Selv om Romsdalsbanken så dagens lys i 2018, har de to fusjonerte bankene en historie tilbake hhv 1883 og 1878.

Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Vi er den eneste banken med hovedkontor i Romsdal.

Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder.

Romsdalsbanken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. I dette markedet skal vi være den ledende lokalbanken.

Med ledende mener vi

  • høy kundetilfredshet over tid

Med lokalbank mener vi

  • nærhet til kundene

  • korte beslutningsveier

  • engasjement for lokalsamfunnet

 

Romsdalsbanken skal ta en viktig rolle som utviklingsaktør i sitt primærmarked, Vi har et langsiktig og bærekraftig perspektiv i vår forretningsdrift.

Banken har utstedt egenkapitalbevis og har i overkant av 300 eiere, i all hovedsak lokale.

Romsdalsbanken er medlem av Eika alliansen. 

Bankens generalforsamling består av 24 medlemmer og har slik sammensetning:

  • 8 valgt av innskyterne

  • 8 valgt av egenkapitalbeviseierne

  • 6 valgt av de ansatte

  • 2 valgt av kommunene (1 fra Fræna og 1 fra Nesset)

 

Bankens styre består av 7 medlemmer.

For mer om bankens styrende organer – se https://romsdalsbanken.no/ombanken/bankens_styrende_organer

Eierstyring og selskapsledelse

Bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finner du her (pdf)

Bankens etiske retningslinjer finner du her (pdf)