Kino for våre minste

I tradisjonen tro, så inviterer vi våre "Småsparere" på kino, dvs våre kunder opp til 10 år.

Denne gangen inviterer vi til to forestillinger - Molde og Eidsvåg - lørdag 9. november klokken 14:00

Vi trenger din hjelp

Alle norske banker er i henhold til Hvitvaskingsloven pålagt å innhente kundeerklæring og gyldig legitimasjon fra sine kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering. I ukene som kommer vil vi i Romsdal Sparebank ta kontakt med de av våre kunder hvor vi har mangelfull dokumentasjon, slik at vi får innhentet dette.

Festkveld på Torshall

Totalt 1,1 millioner ble delt ut på Tornes flotte storstue, Torshall, da Romsdalsbanken arrangerte gavegalle for Fræna og omegn. Dugnadsånden og aktiviteten er stor og vi håper gavene kommer mange til glede.

Romsdalsbank Konferansen

Vi planlegger næringslivskonferanse til våren. Alex Rosén er tilbake som konferansier.

Sett av 22. april i Nessethallen allerede nå.

 

Gode råd