Velkommen til Romsdalsbanken

Romsdalsbanken iMidta

iMidta, er Romsdalsbankens nye kundemagasin, og er oppfølgeren til BFH Sparebank sin "Frænaposten" og Nesset Sparebank sin "Nessetbanken for deg".

Pressemelding: Delårsregnskap 2. kvartal 2018

Regnskap per 30.06.2018 finner du her. 

 

Pressemelding ifbm. delårsrapporten finner du her.

Gode råd