Velkommen til Romsdalsbanken

Pressemelding - regnskap pr 30.09.2018

Romsdalsbanken har pr. 30. september 2018 oppnådd et tilfredsstillende resultat med solid underliggende bankdrift. Året har likevel vært påvirket av fusjonsarbeid, og kostnader knyttet til fusjonen påvirker, som budsjettert, regnskapet i 2018.

Aksjesparekonto

Samle dine aksjefond i en aksjesparekonto og få skattefordeler. Kontoen er gratis og du kan inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken. Husk å gjøre dette innen 31. desember for å slippe å betale skatt ved flyttingen.

 

 

Gode råd