Velkommen til Romsdalsbanken

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

De innkalles herved til valgmøte der valg til generalforsamlingen blant egenkapitalbeviseierne skal gjøres.

Tid : Torsdag 14. februar 2019 kl. 18:00

Sted : Scandic Seilet Hotell, Molde

Gode råd