Orientering emisjon.

Til egenkapitalbeviseierne i Romsdal Sparebank.

Vi har tidligere i år informert om at det sannsynligvis blir gjennomført en egenkapitalbevisemisjon i Romsdal Sparebank i 2019. 

18-års samtalen

Vi inviterer alle 18 åringer til en helhetlig økonomisk møte i banken - et såkalt HØR møte.

Her prates det om BSU, egne forsikringer og smarte valg å gjøre som ung voksen.

Gode råd