Vi trenger din hjelp

Alle norske banker er i henhold til Hvitvaskingsloven pålagt å innhente kundeerklæring og gyldig legitimasjon fra sine kunder. Dette er for å hindre at norske banker brukes som et ledd i hvitvasking og terrorfinansiering.

Hederspris

Bankens hederspris skal i år deles ut på gavegallen som arrangeres på Torshall 18.september.

Vi ønsker forslag på kandidater.

18-års samtalen

Vi inviterer alle 18 åringer til en helhetlig økonomisk møte i banken - et såkalt HØR møte.

Her prates det om BSU, egne forsikringer og smarte valg å gjøre som ung voksen.

Gode råd