Sjekkliste ved overtagelse

  • Sjekke at brannslukningsutstyr er på plass
  • Se etter feil eller mangler
  • Sjekke om boligen er vasket godt nok
  • Sjekke at alt som er beskrevet i prospekt, eller i kontraktsmøtet, er med
  • Sjekke at du har fått alle nøkler til dører og boder
  • Lese av strømmåleren sammen med selger – frem til overtagelsestidspunktet er det selger som skal betale strøm

Sjekk også Norges Eiendomsmeglerforbunds oversikt over løsøre og innbo som skal følge med boligen hvis ikke annet er avtalt.