Resultater:

Eika Spar endte opp 1,71% i Mai måned, som var 0,76% bak referanseindeksen som endte opp hele 2,47%. Hittil i år*) er fondet ned 0,84%, noe som er 0,92% bak referanseindeksen.

Markedskommentar:

Europas uavhengighet av Russland bidrar fortsatt til fokus på egenprodusert energi hvilket stadig støtter opp under høye energi- og råvarepriser. Dette medførte at råvaregigantene Equinor, Aker BP og Yara International bidro mest i positiv retning for det norske fondet i mai måned. 

Mai måned var også siste måned med rapportering av tall fra første kvartal. Grunnet høy kostnadsinflasjon var fokuset i stor grad dreid mot marginpress og kostnadskontroll hos selskapene. I snitt klarte selskapene å vri kosten over på kundene sine og dermed opprettholde stabile marginer gjennom kvartalet, hvilket overasket markedet på oppsiden. Investorene kunne puste lettet ut og analytikerne kunne igjen revidere inntjeningsestimatene i positiv retning. Utviklingen i OSEFX reflekteres i det overnevnte hendelsesforløpet med et fall inn i måneden, drevet av frykt, og en innhenting mot slutten av måneden, drevet av lettelse. 

Til slutt sørger kombinasjonen av manglende halvledere og økte renter for en krevende tilværelse for teknologiselskapene med mye inntjening langt frem i tid.

Eika Spar er et aksjefond som består av flere andre Eika-fond; 50% Eika Norge, 37,5% Eika Global og 12,5% Eika Norden. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika NorgeEika Norden og Eika Global.

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.