RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis falt 7,12% i juni, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 8,03%.
Hittil i år*) er fondets avkastning -9,34% og indeksen er ned 12,84%

I juni måned hevet den Amerikanske sentralbanken – FED – styringsrenten i USA med 0,75%, mens den norske sentralbanken fulgte opp med 0,50%. I tillegg kom inflasjonstallene fra USA inn høyere enn forventet. De overnevnte faktorene bidro til økt frykt for resesjon og markedet reagerte med å sende ned de store råvare- og materialselskapene. Eksempelvis falt Norsk Hydro 27%, Yara falt 15% og Aker BP falt 16%. Reaksjonen kan forklares med at farten i økonomien dempes og det vil bli lavere etterspørsel etter råvarer og materialer. Dette påvirker prisene på råvarer og materialer og følgende forventet inntjening hos selskapene.

En annen sektor som tynges av økte renter og kostnadsinflasjon er teknologi- og fornybarselskaper med mye inntjening lagt frem i tid, samt mye kostnader i dag. Her ligger porteføljen nøytralt- til undervektet.

Aksjene i porteføljen som har gjort det best ligger – ikke uventet – i fiskesektoren da tilbudssiden i markedet fortsetter å være begrenset, mens etterspørselssiden holdes sterk. Vi trenger mat selv om det er krig og pandemi.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Østlandet, Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN var de største negative bidragsyterne til avkastningen i juni, mens Sampo og Romerike Sparebank var blant få poster som var positive bidragsytere siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes ytterligere økning i styringsrentene fremover, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.