Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område. Formålet må være allmennyttig. 

Siste frist for innlevering av søknad i 2021 er satt til 31. mai. Gaveutdelingene vil bli høsten 2021.

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene der søkes støtte til, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Vennligst benytt søknadsskjema som ligger:

PDF  og WORD