Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område. Formålet må være allmennyttig. 

Siste frist for innlevering av søknad i 2020 er satt til 31. mai. Gaveutdelingene vil bli arrangert i september 2020.

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene der søkes støtte til, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Vennligst benytt søknadsskjema som ligger:

pdf

word