Alle lag, foreninger, kor, institusjoner og lignende kan søke på gavepotten. Eneste kravet som stilles er at formålet må være allmennyttig. Kulturarrangement og lignende er også ting som egner seg som søkegrunnlag. Sangkorene våre kan også søke hvert år.
De med spesielle jubileumsbegivenheter, dvs. 25 år, 50 år, 75 år, 100 år, 125 år osv. har gode muligheter til å bli tilgodesett ’litt ekstra’. 

Også i år blir det utdelt BFH-Sparebank sine to kulturpriser. Utøverstipent samt Hederspris.

Alle skolekorpsene i Fræna kommune får tildelt gavebeløp etter tradisjonelt mønster, uten årlig søknad. I tillegg kan disse søke på spesielle ting som korpset er engasjert i, samt jubileumsbegivenheter som nevnt ovenfor. 

KULTURPRISER: Befolkningen oppfordres til å komme med forslag på kandidater. Kulturprisene for Utøverstipend og Hederspris er hver på kr. 30.000,-

 

Fra statuttene på berettigelse til kandidatur kan nevnes:

  • Utøverstipend til en relativt ung utøver innen idrett, kunst eller kultur. Vedkommende prismottaker må vise til resultater og positive holdninger og samtidlig ha muligheter til å oppnå resultater fram i tid. Gjerne kombinert med positiv markedsføring av kommunen vår.  
  • Hedersprisen er en anerkjennelse av det frivillige arbeidet som over lang tid blir gjort til glede for befolkningen og/eller nærmiljøet i distriktet vårt. Det kan være seg arbeid innen idrett, friluftsliv, kor, korps og lignende, gjerne med utgangspunkt i positivt barne- og ungdomsarbeid.

Søknaden på gavefondet rettes til: Bud, Fræna og Hustad Sparebank v/banksjef Odd Kjetil Sørgaard, Postboks 44, 6447 ELNESVÅGEN. Denne kan også sendes som e-mail til bankens mailadresse: odd.sorgaard@bfh.no

Beskriv i søknaden hva pengene skal brukes til, litt om driften m.m. For nye prosjekt, legg gjerne med kostnadsramme og finansieringsplan i tillegg.

Det kan rettes søknad både på ordinær basis og på forslag til kandidater til kulturprisene.

Siste frist for innlevering av søknad er: 30. april.

Vennligst benytt vårt nye søknadskjema om BFH gavefond her.