Meld skade

Du kan enkelt melde skade ved å finne din skadekategori i menyen under. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i en pågående skadesak.

Hva vil du melde skade på?

Trenger du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring 

Informasjon om skadeoppgjøret

Ved et skadeoppgjør kan det dukke opp en del spørsmål. Her finner du nyttig informasjon om hvordan du bør gå frem når du melder en skade, samt bakgrunnen for oppgjøret ditt.