Egenkapitalbevis

Generalforsamlingen vedtok 20. februar 2020 disponeringen av bankens årsresultatet for 2019. Kontantutbyttet til egenkapitalbeviseierne er 10,17 kroner pr. egenkapitalbevis. Utbyttet ble utbetalt 11. mars 2020. Generalforsamlingen i Romsdal Sparebank vedtok 12. desember 2019 å forhøye eierandelskapitalen i banken gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 750 000 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105. Tegningsperioden var fra 24. februar til og med 9. mars 2020. Samlet emisjonsbeløp var NOK 78,75 millioner. Emisjonen ble overtegnet med om lag 21 %.

Egenkapitalbevis