Eika Fordel er programmet som gir deg litt bonus, fordeler og forsikringer når du betaler med vårt Gold kredittkort. Bonusen kan du bruke til akkurat det du vil og du sparer litt hver gang du bruker kortet. Interessert?

https://romsdalsbanken.no/betale/kredittkort/om-eika-fordel