Rentenedgang

Romsdal Sparebank setter ned renta på boliglån med 0,50 prosentpoeng for nye og eksisterende
kunder. Dette er andre gang banken setter ned renten på kort tid. Totalt har banken nå redusert
boliglånsrenten med 0,85 prosentpoeng.

Etter rentereguleringen vil bankens beste rente være Boliglån til Ungdom med en nominell rente
på 2,05 prosent.

Øvrige lån i banken vil bli redusert med inntil 0,50 prosentpoeng.

Rente på innskudd vil også bli redusert.

Endringen trer i kraft fra 2. april 2020 for nye lån og innskudd, fra 30. april 2020 for eksisterende
lån og fra 29. mai 2020 for eksisterende innskudd.

Alle eksisterende kunder vil bli varslet om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

Spesiell situasjon med stor usikkerhet

Vi befinner oss i en helt spesiell situasjon, der aksjemarkedene svinger, og oljeprisen og
kronekursen har gått kraftig ned. Norges Bank har senket styringsrenten betydelig, og de siste
dagene har vi også sett endringer i pengemarkedsrentene. Men foreløpig er prisen på penger
uforutsigbar, og det er krevende å sette langsiktige priser på lån og innskudd. Regjeringen har den
siste uken lagt fram flere økonomiske tiltak for både næringsdrivende og privatpersoner for å
avhjelpe situasjonen. Vi har forståelse for at både person- og næringskunder er urolige for
økonomien sin i en vanskelig tid, og mange tar kontakt med oss for rådgivning disse dagene.
Mange søker også om avdragsutsettelse på lån.

Vi er her for kundene våre og Romsdalsbanken ønsker at kundene tar kontakt dersom det oppstår
økonomiske utfordringer.

Odd Kjetil Sørgaard
Administrerende banksjef