Det arrangeres informasjonsmøte i for bindelse med emisjon i våre banklokaler:   

Mandag 24. februar - Elnesvågen

Tirsdag 25. februar - Molde

Onsdag 26. februar - Eidsvåg

Alle dager klokken 18:00

Enkel servering.

Velkommen.