Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område.

Våre egne kunder og gode prosjekter blir prioritert ved tildelingen.

Formålet må være allmennyttig.

Siste frist for innlevering av søknad i 2020 er satt til 31. mai. Gaveutdelingene vil bli arrangert i september 2020. Bruk gjerne: gave@romsdalsbanken.no

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene der søkes støtte til, kostnader og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Vennligst benytt søknadsskjema som ligger her:

pdf

word