Romsdalsbanken utsteder nye egenkapitalbevis. Samlet emisjonsbeløp 78,75 mill. kroner. Tegningsperiode 24. februar – 9. mars. Emisjonen er fortrinnsrettet. Det vil si at det i utgangspunktet er dagens eiere som får tilbud om å kjøpe nye egenkapitalbevis. Men det utstedes omsettelige tegningsretter, og det er stor sannsynlighet for at også andre får mulighet til å delta i emisjonen. Nærmere informasjon, prospekt og invitasjon til tegning og prospekt kommer ved start tegningsperiode.

Ta kontakt med banken dersom du har spørsmål.