RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på -0,98% i juni.
Hittil i år*) er avkastningen 0,26%.

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet ga negativ avkastning i juni. Kredittmarginene har steget betydelig i år. For europeiske High Yield-obligasjoner har kredittspreadene doblet seg i år  og er nå i snitt på omlag 600 basispunkter, som er det høyeste nivå siden mars 2020. Markedene forventer svakere økonomisk vekst internasjonalt. Norges Bank hevet styringsrentene 50 basispunkter i juni og signaliserte ytterligere rentehevinger i 2. halvår.

RESULTATBIDRAG

Den største positive bidragsyteren til avkastningen siste måned var Boa OCV, mens største negative bidragsyter var Wallenius Wilhelmsen.
Ny post siste måned er Austevoll Seafood, mens vi har solgt ut DS Norden. 
Gjennomsnittlig løpetid er 1,82 år og rentedurasjonen er 0,39.

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene er i ferd med å avslutte sine obligasjonskjøp, men verdensøkonomien viser fortsatt vekst og misligholdsratene er lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.