Hva forsikringen erstatter
Dersom du har bestilt og betalt en reise til Kina eller Hong Kong, dekker reiseforsikirngen din avbestilling av reise og opphold som starter senest 31.mars 2020. Avbestilling av reiser til Kina (inkl. Hong Kong og Macau) må gjøres innen 25. februar 2020.

Utenriksdepartementet gikk i januar ut med et råd om å unnlate å reise til de delene av Kina der coronaviruset antas å ha sitt utspring, altså Hubei-provinsen i Kina. Det er viktig å vite at reiseforsikringen ikke vil gjelde dersom du velger å reise til området, på tross av UDs offisielle reiseråd.

Husk også at reiseforsikringen bare dekker det du ikke får refundert fra reisearrangøren, så vi ber om at du kontakter flyselskap/reisebyrå før du kontakter oss.

Reiseråd
I følge Folkehelseinstituttet (FHI) finnes det ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset.

FHI har følgende råd til de som er på reise:

  • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.
  • Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege.
  • Studenter og andre som oppholder seg i Kina over en lengre periode, bør følge råd fra lokale helsemyndigheter.

 

Hvis du befinner deg i Kina, og ønsker å returnere tidligere enn planlagt, kontakt oss.

Dersom du har spørsmål, ber vi deg ringe oss på telefon (+47) 915 03 850.