Til

Eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank 8.februar 2021

Innkalling til valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank
De innkalles herved til valgmøte for valg til generalforsamlingen blant egenkapitalbeviseierne.
Tid : Mandag 22. februar 2021 kl. 18:00
På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til pandemien, holdes møtet elektronisk på Teams.

Følgende valg skal gjøres:
1. Valg av 2 medlemmer blant egenkapitalbeviseierne til generalforsamlingen for 2021 – 2024, jfr. bankens vedtekter § 3-1 og instruks for valgkomite egenkapitalbeviseiere.
2. Valg av 1 medlem blant egenkapitalbeviseierne til valgkomite for egenkapitalbeviseierne for 2021 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbeviseiere.
3. Valg av 1 varamedlem blant egenkapitalbeviseierne til valgkomite for egenkapitalbeviseierne for 2021 – 2022, jfr. bankens vedtekter § 5-2 og instruks for valgkomite egenkapitalbeviseiere.
Valgkomiteens forslag følger vedlagt.
Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av stemmeretten, kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt.
Påmeldingsskjema/fullmaktsskjema må være mottatt av banken innen torsdag 18. februar 2021 kl. 14:00.
Praktisk informasjon for deltakelse i møtet på Teams, blir sendt ut på epost til de som er påmeldt.
I forbindelse med møtet vil det også bli gitt en kort orientering om bankens drift i 2020, samt om myndighetenes forventninger til utdeling av utbytte fra finansforetak som følge av pandemien.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Romsdal Sparebank

Svein Lodve Sandblåst
Leder i generalforsamlingen