Trenger du avdragsfrihet på lånet ditt under permitteringstida?  Søk om avdragsfrihet i vår mobilbank eller ring oss. Venter du dagpenger i forbindelse med permitteringa? Vi forskutterer dagpenger på gunstige vilkår.

 

I tida framover vil det bli økt ventetid på behandling av søknader og utbetalinger av dagpenger fra NAV. Dette kan føre til en krevende økonomisk situasjon for mange.

For å hjelpe deg i en vanskelig tid tilbyr vi nå kontokreditt til deg som er rammet av permittering. Ta kontakt med din rådgiver i banken hvis du ønsker en slik kontokreditt.

Kontokreditten er et forskudd på dagpenger og skal bidra til å dekke utgiftene dine til det aller nødvendigste. Du må være over 18 år og få lønna inn på konto hos oss for å søke om kontokreditt, og kreditten blir tilgjengelig inntil dagpengene er kommet inn fra NAV. Det vil bli tatt kredittvurdering.

NAV jobber med en løsning for å søke forskudd på dagpenger som blir tilgjengelig mandag 30. mars 2020. Pass på at du ikke søker begge steder.

 

Ta kontakt med oss – sammen finner vi gode løsninger.