Romsdalsbanken har pr. 31. desember 2019 oppnådd et tilfredsstillende resultat med solid underliggende bankdrift. Egenkapitalavkastningen etter skatt var i 2019 på 7,5 % og kontantutbytte til eierne var på kr. 10,17 per bevis.

Pressemeldingen finner du her